STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook

Aktualności

Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 Next All
25.02.2019
VI Kongres Mediacji Szkolnych

W dniach 13-14 marca 2019 r., w Biłgorajskim Centrum Kultury odbędzie się pierwsze wydarzenie mediacyjne o zasięgu powiatowym o nazwie VI Kongres Mediacji Szkolnych. 

Organizację tego przedsięwzięcia objęli honorowym patronatem: 

  • Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk
  • Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju  - SSR Zbigniew Łupina
  • Burmistrz Miasta Biłgoraj - Pan Janusz Rosłan
czytaj więcej »
06.02.2019
BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO

stowarzyszenie BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI realizuje projekt  Bezpieczne i Widoczne Dziecko  tj zaopatrzenie dzieci szkolnych i przedszkolnych w kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe  -wsparcie z środków przekazanych  z  PZU SA,   UMOWA PREWENCYJNA Nr PTM /2053/ 2018/  PZU/ 10/Kraków  z dnia  24.10.2018r  partner akcji Pomoc to moc  w  ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, z funduszu prewencyjnego PZU SA zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie szkód powstałych w związku z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą prewencją w życiu codziennym   W nadchodzącym tygodniu kolejne dzieci szkół z terenu otrzymają ok 400 sztuk kamizelek odblaskowych i ok 1800 opasek odblaskowych .W trakcie wręczania organizowane są spotkania przedstawicieli KP Policji w Biłgoraju nt bezpieczeństwa .W ramach tego projektu w !00% przy współpracy z Burmistrzem Frampola wszystkie dzieci z terenu gminy otrzymają kamizelki odblaskowe a starsze opaski
W ramach projektu we współpracy z Wójtem gminy Dzwola wszystkie dzieci z pRZedszkola i szkół z terenu gminy otrzymaja opaski odblaskowe .Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym  gmina Księzpol otrzyma kamizelki i opaski .Na terenie miasta gminy Józefów wręczone zostaną opaski  ,terenie gminy Bilgoraj.Zapraszam do wspolpracy i bezpośredniego udziału dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie zdrowia pozdrawiamy Zarząd Komisja Rewizyjna SBPB

06.02.2019
BIŁGORAJSKIE CENTRUM MEDIACJI

Zadania:

  • edukacja w zakresie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów na drodze przedsądowej jak i sądowej, a także na etapie sądowym wykonawczym
  • edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej, uregulowań prawnych co do mediacji w Polskim prawodawstwie
  • edukacja w zakresie tematyki skutecznej komunikacji, genezy konfliktu oraz umiejętności wspomagających reakcję w przypadku sytuacji konfliktowych
  • podejmowanie powyższych działań w placówkach oświatowych, instytucjach publicznych, prywatnych firmach oraz społeczeństwie na terytorium Polski
  • propagowanie inicjatyw promediacyjnych mających na celu zachęcanie społeczeństwa do próby ugodowego zakańczania konfliktów
  • działanie na rzecz osób dyskryminowanych, niepełnosprawnych, starszych pow. 60r.ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo, potrzebujących wsparcia w zakresie resocjalizacji
  • inicjowanie, utrzymywanie oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz firmami w obszarze mediacji

04.02.2019
Ddotacje na realizacje projektów

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski złożyło wnioski na konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Biłgoraj otrzymaliśmy dotację na realizację dwu projektów szczegóły

Również Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ogłosiło wyniki przyznano nam również

Zapraszamy do współpracy

14.01.2019
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju w 2019r prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski z siedzibą w Biłgoraju w 2019r prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej jeden na podstawie porozumienia z Powiatem Biłgorajskim  zlokalizowany w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju przy ulicy Sikorskiego 3. drugi w Głogowie Małopolskim

W punktach pomocy udzielają radcowie prawni oraz magister prawa, spełniający wymagania o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej / Dz.U.z2015 r. poz. 1255

Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 Next All
©2021 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna, Inspektor Ochrony Danych
Projekt i wykonanie: Net Partners