Punkt konsultacyjny dla pacjentów chorych na nowotwory krwi i inne oraz ich rodzin otwarty.

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski realizując swoje zadania statutowe w zakresie ochrony zdrowia uruchamia przy naszym stowarzyszeniu punkt konsultacyjny dla pacjentów chorych i ich rodzin na nowotwory krwi i inne. Biuro nasze czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 13:00, w innym terminie do ustalenia. Kontakt telefoniczny 502 576 034. W miarę potrzeb i zapotrzebowania społecznego organizowane będą szkolenia i edukacja zdrowotna.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi www.spchn.lbl.pl można będzie również skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych z psychologiem http://www.spchn.lbl.pl/telefoniczne-psychowsparcie.html telefon 727 008 605.