STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI
facebook

Działalność stowarzyszenia

Policja

Lata Udzielone dotacje
2003

zakupiono instalację gazową do dwóch samochodów służbowych KPP w Biłgoraju,

ufundowano alkomat stacjonarny.

2004

wydano talony na 2.350 l gazu oraz 160 l etyliny do samochodów służbowych sekcji ruchu drogowego,

przeszkolono 60 funkcjonariuszy z pionu prewencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

zakupiono toner do drukarki aparatu samorejestrującego prędkość pojazdów na drogach.

2005

zakupiono sprzęt do ćwiczeń kondycyjnych i sprawnościowych do sali ćwiczeń KPP w Biłgoraju,

wydano bony na zakup 600 etyliny do samochodów służbowych sekcji ruchu drogowego,

przekazano nieodpłatnie jako darowiznę zestaw komputerowy,

otrzymaną dotacje celową przekazano na remont Posterunku Policji w Tarnogrodzie.

2006

sfinansowano zakup druków -notatka z kolizji.

Polski Czerwony Krzyż

Lata Udzielone dotacje
2003

ufundowano nagrody dla uczestników Turnieju Drużyn Ratowniczych.

2004

ufundowano nagrody dla uczestników Turnieju Drużyn Ratowniczych,

ufundowano nagrody dla honorowych dawców krwi.

2005

ufundowano nagrody dla uczestników Powiatowego Turnieju Młodzieżowych Zespołów Ratowniczych,

ufundowano nagrody dla honorowych dawców krwi.

2006

wsparto finansowo Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,

ufundowano nagrody dla honorowych dawców krwi.

Niepełnosprawni

Lata Udzielone dotacje
2005

przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju

2006

dofinansowano zakup nagród dla laureatów Powiatowego konkursu Plastycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

Straż Pożarna

Lata Udzielone dotacje
2003

zakupiono fantom wraz z oprzyrządowaniem dla celów szkoleniowych do nauki resuscytacji,

przekazano zestaw komputerowy dla tworzącego się Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,

udzielono dotacji na zakup samochodu ratowniczo-operacyjnego,

ufundowano nagrodę dla zwyciężców zawodów sportowo-ratowniczych.

2004

dofinansowano nagrody w Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”,

czterem jednostkom OSP wchodzącym w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zakupiono zestawy ratownicze PSP-R1.

2005

Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,

dofinansowanie Powiatowych Eliminacji Ogólnokrajowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

ufundowano nagrody w konkursie IV Powiatowych Zawodów Pożarniczych,

trzy jednostki OSP wchodzące w skład KS R-G otrzymały zestawy ratunkowe PSP-R1,

Ratownictwo Wodne i Ekologiczne w Biłgoraju otrzymało dofinansowanie do samochodu ratowniczego,

OSP w Dereźni wsparto finansowo na wyposażenie samochodu pożarniczego.

2006

dofinansowano Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

przeszkolono członków trzech jednostek OSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Moto-Kart „Energetyk”

Lata Udzielone dotacje
2003

udzielono dotacji na Organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego,

2004

udzielono dotacji na Organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego,

2005

udzielono dotacji na Organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego

2006

dotacja na Organizację Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego,

Automobilklub Biłgorajski

Lata Udzielone dotacje
2003

dofinansowano realizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

2004

dofinansowano realizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

wsparto organizację Ogólnopolskiego Raju Samochodowego „Brzegami Łady i Tanwi”,

przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2005

dofinansowano realizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

przekazano drukarkę do komputera.

2006

dofinansowano realizację Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Oświata

Lata Udzielone dotacje
2004

zakupiono oraz rozprowadzono do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych płyty CD z filmem pt.”Bądź bezpieczny nie tylko na drodze”,

wśród uczniów klas 0-III rozprowadzono 4tys. sztuk światełek  odblaskowych,

przeszkolono nauczycieli, pracowników różnych zakładów pracy i uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2005

przeszkolono nauczycieli, pracowników różnych zakładów pracy i uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

nagrano film „Nie bezpieczna droga” ukazujący różne zagrożenia na drogach.

2006

przeszkolono nauczycieli, i młodzież z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

Lata Udzielone dotacje
2003

dofinansowano zakup kardiomonitora,

zakupiono worki samorozprężone na doposażenie ambulansów.

2004

zakup wózka inwalidzkiego dla szpitala,

zakupiono defibrylator, który przekazano do użytku,

dokonano wspólnego zakupu drugiego defibrylatora razem ze Starostwem Powiatowym i Inspektoratem PZU w Biłgoraju.

2005

dofinansowano zakup koncentratora tlenu,

otrzymaną darowiznę celową przekazano na remont ściany budynku szpitala w Tarnogrodzie.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz”

Lata Udzielone dotacje
2005

przyznano pomoc finansową na zorganizowanie zgrupowania szkoleniowo-sportowego,

2006

sfinansowano szkolenie członków klubu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Rok Ilość osób Kwota łącznie
2003 7 14.500,00
2004 16 33.000,00
2005 28 51.500,00
2006 do końca listopada 23 33.150,00
Porady prawne 24 5.522,00
Razem 98 137.672,00
©2020 Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Klauzula informacyjna, Inspektor Ochrony Danych
Projekt i wykonanie: Net Partners