Aktualności

06.02.2019
BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO

stowarzyszenie BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI realizuje projekt  Bezpieczne i Widoczne Dziecko  tj zaopatrzenie dzieci szkolnych i przedszkolnych w kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe  -wsparcie z środków przekazanych  z  PZU SA,   UMOWA PREWENCYJNA Nr PTM /2053/ 2018/  PZU/ 10/Kraków  z dnia  24.10.2018r  partner akcji Pomoc to moc  w  ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, z funduszu prewencyjnego PZU SA zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie szkód powstałych w związku z wydarzeniami komunikacyjnymi oraz ich następstwami, a także szeroko pojętą prewencją w życiu codziennym   W nadchodzącym tygodniu kolejne dzieci szkół z terenu otrzymają ok 400 sztuk kamizelek odblaskowych i ok 1800 opasek odblaskowych .W trakcie wręczania organizowane są spotkania przedstawicieli KP Policji w Biłgoraju nt bezpieczeństwa .W ramach tego projektu w !00% przy współpracy z Burmistrzem Frampola wszystkie dzieci z terenu gminy otrzymają kamizelki odblaskowe a starsze opaski
W ramach projektu we współpracy z Wójtem gminy Dzwola wszystkie dzieci z pRZedszkola i szkół z terenu gminy otrzymaja opaski odblaskowe .Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym  gmina Księzpol otrzyma kamizelki i opaski .Na terenie miasta gminy Józefów wręczone zostaną opaski  ,terenie gminy Bilgoraj.Zapraszam do wspolpracy i bezpośredniego udziału dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie zdrowia pozdrawiamy Zarząd Komisja Rewizyjna SBPB

06.02.2019
BIŁGORAJSKIE CENTRUM MEDIACJI

Zadania:

  • edukacja w zakresie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów na drodze przedsądowej jak i sądowej, a także na etapie sądowym wykonawczym
  • edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej, uregulowań prawnych co do mediacji w Polskim prawodawstwie
  • edukacja w zakresie tematyki skutecznej komunikacji, genezy konfliktu oraz umiejętności wspomagających reakcję w przypadku sytuacji konfliktowych
  • podejmowanie powyższych działań w placówkach oświatowych, instytucjach publicznych, prywatnych firmach oraz społeczeństwie na terytorium Polski
  • propagowanie inicjatyw promediacyjnych mających na celu zachęcanie społeczeństwa do próby ugodowego zakańczania konfliktów
  • działanie na rzecz osób dyskryminowanych, niepełnosprawnych, starszych pow. 60r.ż., zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieporadnych życiowo, potrzebujących wsparcia w zakresie resocjalizacji
  • inicjowanie, utrzymywanie oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz firmami w obszarze mediacji

04.02.2019
Ddotacje na realizacje projektów

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski złożyło wnioski na konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Biłgoraj otrzymaliśmy dotację na realizację dwu projektów szczegóły

Również Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ogłosiło wyniki przyznano nam również

Zapraszamy do współpracy

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI »