Celem inicjatywy Bezpieczne i Widoczne Dziecko jest to aby wszystkie dzieci przedszkola orazdo klasy trzeciej szkoły podstawowej miały i dostały kamizelki odblaskowe natomiast starsi odblaski zapraszamy do współpracy i zapoznania się z apelem.

W dniu 3.11.2016 roku w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju odbyła się inauguracja inicjatywy Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski, która wynikła z uzgodnień i dyskusji pomiędzy Prezesem Stowarzyszenia Zbikowskim Krzysztofem a Dyrektorem MZS  Janem Majewskim a miała miejsce w trakcie uroczystości ślubowania klas pierwszych na ucznia szkoły. Po występie artystycznym i ślubowaniu uczniowie klas pierwszych otrzymali kamizelki odblaskowe z logo szkoły i sponsora Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Prezes powiedział, że wspólnym celem tej inicjatywy  jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i domu. Zaapelował do wsparcia tej inicjatywy przez radnych, przedsiębiorców, osoby prywatne do wsparcia finansowego zakupu kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczniów do klasy trzeciej i starsze dzieci w przedszkolach we wszystkich szkołach i przedszkolach z terenu powiatu biłgorajskiego natomiast starszym odblaski. Na stronie stowarzyszenia www.sbpb.lbl.pl  10 listopada ukaże się informacja o inicjatywie, informacje po zapytaniu odpowiemy emeilowo sbpb@o2.pl lub telefonicznie tel 502 576 034.  Przyczyńmy się do poprawy bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły i aby było BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO. Zapraszamy do współpracy.

Zgodnie z decyzją zarządu SBPB 2016 roku zainaugurowano projekt wspólnie z KP Policji w Biłgoraju oraz MZSz nr.3. w Biłgoraju z dyrektorem Panem Majewskim Janem ,trzecia inauguracja w miesiącu listopadzie 2019r w tej szkole. W okresie dwu lat w projekt zaangażowały się powiat przedsiębiorcy, gminy i osoby indywidualne Trzeba stwierdzić ,ze do dzieci i młodzieży trafiły kamizelki odblaskowe oraz opaski odblaskowe ,które mają na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz przeprowadzone były pogadanki w zakresie bezpiecznego poruszania się na drodze przez przedstawicieli policji jak i innych specjalistów w tym zakresie. Dzięki temu zaangażowaniu są widoczne efekty za które należą się gorące podziękowania a mianowicie

1.Dla Pana Starosty Biłgorajskiego Paterak Kazimierz oraz Zarządu Powiatu w osobach Wicestarosta Jarosław Piskorski , Członek Zarządu Jarosław Lipiec, Jerzy Krasoń, Alfred Sobótka za wsparcie finansowe

2.Dla Pana Burmistrza Józefowa Romana Dziury , KOMISARIATU POLICJI W JÓZEFOWIE oraz przedsiębiorcy z tego terenu.

3.Dla Pana Wójta Gminy Potok Górny Hacia Edward za wspólne działanie współfinansowanie którego efektem jest zabezpieczenie wszystkich dzieci szkół z terenu gminy w kamizelki odblaskowe lub opaski odblaskowe

4.Dla Pana Wójta Gminy Obsza Placek Andrzej za wspólne działanie współfinansowanie którego efektem jest zabezpieczenie wszystkich dzieci szkół z terenu gminy w kamizelki odblaskowe lub opaski odblaskowe

5.Dla Pana Wójta Gminy Biłgoraj Różyński Wiesław za wspólne działanie współfinansowanie którego efektem jest zabezpieczenie dla dzieci z klas pierwszych szkół z terenu gminy w kamizelek odblaskowych oraz dzieci do klasy trzeciej otrzymują opaski odblaskowe.

6.Dla Pana Wójta Gminy Turobin Krukowski Eugeniusz za wspólne działanie współfinansowanie którego efektem jest zabezpieczenie dla dzieci z klas pierwszych szkół z terenu gminy w kamizelek odblaskowych oraz otrzymują opaski odblaskowe.

7.Opaski odblaskowe przekazano również dla dzieci z gmin Łukowa i Biszcza .

8.Opaski odblaskowe przekazano KP Policji w Biłgoraju oraz Posterunkowi Policji we Frampolu

Zapraszamy do dalszej współpracy i w imieniu dzieci dziękujemy wszystkim darczyńcom do których trafiło już ponad 1000 opasek odblaskowych i kilkaset kamizelek odblaskowych oraz zapraszamy inne samorządy Miast i Gmin naszego powiatu do współpracy życzymy zdrowia Zarząd SBPB i Komisja Rewizyjna

W dniu 16.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju odbyła się uroczystość pasowania klas I na uczniów szkoły. W tym roku w ,,Trójce” naukę rozpoczęli uczniowie w trzech klasach pierwszych oraz w jednym oddziale edukacyjno- terapeutycznym.

Nowi członkowie szkolnej społeczności złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Dzieci w obecności rodziców, nauczycieli, dyrekcji i zaproszonych gości przyrzekły być wzorowymi uczniami, zawsze gotowymi do wypełniania swoich obowiązków szkolnych.

Na początku uroczystości delegacja z klas czwartych powitała najmłodszych uczniów naszej szkoły. Następnie rozpoczął się turniej podczas którego wszystkie klasy miały za zadanie zaprezentować się, gdzie przede wszystkim liczyła się wzajemna pomoc, dyscyplina i sposób wykonania zadania. Każda klasa zaprezentowała ,,okrzyk klasy”, który od tej pory będzie dopingował ich do pracy: ,,klasa I a chęci do nauki ma”, ,,my jesteśmy I b z nami nie zadziera się”, ,, klasa I c pilnie uczyć się chce”, wierszyki oraz piosenki.
Pierwszy egzamin dzieci zdały śpiewająco.

Druga część uroczystości nawiązywała do ekologii. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie ofiarowali 4 sadzonki drzew- klony, które zostały posadzone w następnym dniu na placu szkolnym.

Najważniejsza chwila pasowania na ucznia rozpoczęła się przepięknie zatańczonym polonezem przez reprezentantów klas pierwszych. Dzieci wykazały się także doskonałą znajomością wiersza ,, Kto Ty jesteś”, oraz śpiewaniem hymnu w obecności pocztu sztandarowego szkoły. Pan Dyrektor i Pani Dyrektor dokonali pasowania na uczniów, a panie wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Ostatnia część uroczystości była sprawdzeniem zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki dotyczące znajomości przepisów drogowych, numerów alarmowych i znaków drogowych.

Zaproszeni goście: prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski pan Krzysztof Żbikowski, skarbnik pan Tadeusz Tujaka oraz prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Rynku Regionalnego pan Mateusz Bury w nagrodę za wiedzę o bezpieczeństwie na drodze, wręczyli dzieciom bardzo praktyczne prezenty- kamizelki odblaskowe, które od tej pory będą służyły dzieciom podczas wycieczek poza teren szkoły. Fundatorem kamizelek był także pan Aleksander Bełżek prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada”.

Na koniec uroczystości Pan Dyrektor pogratulował rodzicom, wychowawcom, a przede wszystkim uczniom tego, że w tak pięknej oprawie artystycznej złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

A. Wołoszyn

W miesiącu listopadzie podczas ślubowania klas 1 w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju 3.11.2016 roku odbyła się inauguracja inicjatywy BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO, której celem jest aby wyposażyć w kamizelki odblaskowe wszystkie dzieci do klasy trzeciej szkoły podstawowej z terenu powiatu biłgorajskiego i miasta Zwierzyniec, natomiast starsze zabezpieczyć w miarę możliwości i środków w elementy odblaskowe a to wszystko w trosce o poprawę  bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły, jak również do bezpiecznego i widocznego poruszania się w terenie.

Nasze stowarzyszenie już wręczyło ze swoich środków zakupione kamizelki odblaskowe dla klas 1 MZS w ilości 51 oraz Szkoły Podstawowej w Biłgoraju 50 razem 101 sztuk. Aby inicjatywa miała pozytywny skutek i odniosła sukces jest potrzebna pomoc finansowa i wsparcie jej ze strony samorządów miast i gmin z terenu powiatu biłgorajskiego i miasta Zwierzyniec, radnych rad powiatu, miast i gmin, przedsiębiorców oraz społeczeństwa naszego regionu. Na kamizelkach odblaskowych umieszczone będzie również logo sponsora jak również szkoły.

Na naszej stronie internetowej na bieżąco będą informacje nt przebiegu tej inicjatywy, informacje dla kogo przekazano kamizelki oraz fundatorów i sponsorów zakupu kamizelek. Każdy wpłacający może wskazać dla jakiej klasy szkoły chce aby zakupione kamizelki były i będzie proszony o ich osobiste wręczenie a informacje będziemy umieszczali na naszej stronie internetowej jak i zaprzyjaźnione z nami media biłgorajskie – patroni medialni inicjatywy.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto stowarzyszenia nr. konta 84 9602 0007 0000 2147 2000 0001 z dopiskiem wpłata na zakup kamizelek odblaskowych dla ...…………. Informacje telefoniczne 502 575 034 lub emeil
sbpb@o2.pl.

Zapraszamy do współpracy  z góry dziękujemy za wsparcie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zdrowia pozdrawiam

Zbikowski Krzysztof Prezes Zarządu

NIP: 918-19-07-658
Nr. konta: 84 9602 0007 0000 2147 2000 0001
KRS nr: 0000 113 776 (Przekaż 1% podatku)

Lp. Data wręczenia Dane sponsora Dane szkoły odbierającej kamizelki Klasa Ilość

Projekt BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO realizowany z umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA partner akcji POMOC TO MOC był realizowany przez stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski przy współudziale KP Policji w Biłgoraju oraz wsparciu również finansowym samorządów z terenu gmin miasta Frampol oraz gminy Dzwola. Realizowany w szkołach na terenie powiatu Biłgorajskiego i Janów Lubelski. Po dyskusjach uzgodniono, że wręczeń dokona się w tygodniu przed feriami zimowymi dla szkół, gdzie w trakcie spotkań będą pogadanki przez funkcjonariuszy policji nt bezpieczeństwa i konieczności noszenia kamizelek opasek bezpiecznego poruszania się jak i zachowania ostrożności i bezpieczeństwa w trakcie ferii a następnie były wręczane kamizelki i opaski odblaskowe dla dzieci. Zgodnie z ustaleniami dokonano wręczenia we wszystkich szkołach podległych Burmistrzowi Miasta Gminy Frampol

  1. Samorządowy Zespół Szkolny Frampol kamizelki odblaskowe 165. Opaski odblaskowe - 213
  2. Szkoła Podstawowa Wola Radzięcka kamizelki odblaskowe 37. Opaski odblaskowe - 60.
  3. Szkoła Podstawowa Teodorówka kamizelki odblaskowe 69. Opaski odblaskowe - 66.
  4. .Szkoła Podstawowa Radzięcin kamizelki odblaskowe 49. Opaski odblasko

Wszystkie dzieci z terenu miasta gminy Frampol otrzymały kamizelki i opaski odblaskowe z udziałem dofinansowania również ze strony Miasta Gminy Frampol kwota 1500 złoty Gmina Dzwola ustalono zakup opasek odblaskowych 525 sztuk ze środków dofinansowanych z PZU natomiast dla przedszkoli dodatkowo Wójt gminy współfinansował zakup ponad 200 opasek.

http://dzwola.eu/bezpieczne-i-widoczne-dziecko/#more-13161

Gmina Księżpol Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym kamizelki odblaskowe 67. Opaski odblaskowe -85. Gmina Biłgoraj przekazane i wręczone opaski odblaskowe

SP w Soli - 30 szt.
SP w Korczowie - 30 szt.
SP w Dereźni Solskiej - 30 szt.
SP w Bidaczowie - 20 szt.
SP w Woli Dereźniańskiej - 30 szt.
SP w Aleksandrowie - 60 szt.
SP w Hedwiżynie -103.

Miasto Gmina Józefów.

  1. SP w Majdanie Nepryskim - 137.szt.
  2. SP w Stanisławowie - 72.szt.
  3. SP w Górecku Starym 28.szt.

Linki do niektórych artykułów nt realizacji projektu BEZPIECZNE I WIDOCZNE DZIECKO Z PZU

Dziękujemy wszystkim ,którzy w tym kolejnym etapie realizacji projektu współpracowali z nami aby podnieść i zapewnić lepsze bezpieczeństwo dzieciom zapraszamy do dalszej współpracy zdrowia pozdrawiam W imieniu zarządu Zbikowski Krzysztof Prezes