Edukacja w zakresie bezpieczeństwa – Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Obejmuje pomoc psychologiczną zarówno dla uczniów szkół, rodziców, jak i osób dorosłych w zakresie profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu narkomanii. Celem niniejszego programu są działania ukierunkowane na dostarczenie rzetelnej wiedzy uczniom o niebezpieczeństwie i zagrożeniu, jakie stwarzają narkotyki. Program zakłada szeroką współpracę rodziców, uczniów i pedagogów szkół z instytucjami zapewniającymi profesjonalne wsparcie psychologów. Celem jest m.in. komunikacja oparta na wiedzy oraz podjęcie jak najszybszej interwencji wobec uczniów zagrożonych oddziaływaniem niebezpiecznych środków psychoaktywnych.

Centrum Edukacji, Terapii i Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych – Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Dodatkowo w ramach Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski działa punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa "Centrum Edukacji, Terapii i Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych", które udzielać będzie pomocy w zakresie bezpieczeństwa, terapii oraz pomocy psychologicznej ofiarom wypadków drogowych. Celem jest zapewnienie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Zadaniem projektu centrum pomocy ofiarom wypadków jest zapobieganie wystąpieniu zaburzeń pourazowych i minimalizowanie ich skutków. Pierwszą pomoc psychologiczną można nazwać psychiczną stabilizację poszkodowanego poprzez doraźne przywrócenie mu możliwości działania i sprawczości.

Centrum terapii oferuje kompleksową, zindywidualizowaną pomoc dla ofiar wypadków drogowych oraz ich rodzin.

Prowadzone działania:

  1. Działania o charakterze prewencyjnym - promujące bezpieczeństwo i kulturę jazdy
  2. Działania o charakterze terapeutycznym skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin
  3. Działania o charakterze informacyjnym mające na celu propagowanie działalności stowarzyszenia skierowane do rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych i przestępstw.

O mnie:

Anita Maria Kozak - Psycholog, socjolog

Koordynator Centrum Edukacji, Terapii i Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych – Bezpieczny Powiat Biłgorajski Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju, gdzie prowadzi terapię psychologiczną z dziećmi i młodzieżą.

Pracowała jako psycholog w Żłobku & Przedszkolu Integracyjnym Bambini w Biłgoraju gdzie prowadziła zajęcia indywidualne z dziećmi i wspiera pracę dydaktyczno-wychowawczą placówki. Zajmowała się rozpoznawaniem oraz diagnozowaniem niepokojących zachowań dzieci przedszkolnych i uczęszczających do żłobka a także współtworzyła indywidualne programy edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci (IPET). Ponadto udzielała porad i konsultacji rodzicom.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych: 5-letnie studia jednolite magisterskie, kierunek psychologia oraz 5-letnie studia magisterskie, kierunek socjologia ukończone z wyróżnieniem. Początkowe doświadczenia w ramach praktyk, nabyła już na studiach z Placówką Wsparcia Dziennego KAJA (SOS Wioski Dziecięce) w Woli Dereźniańskiej. Zaowocowały one nabyciem umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą, eliminacją zachowań społecznie nieakceptowanych wśród dzieci czy próby podniesienia samooceny. Doświadczenie oraz umiejętności specjalistycznego diagnozowania dzieci i młodzieży oraz tworzenie wskazań do pracy z dzieckiem bądź uczniem zdobyła na stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju z którą w dalszym ciągu współpracuje. Ponadto pracowała jako wolontariuszka w dziedzinie psychologii/zjawisk socjologicznych w Stowarzyszeniu Bezpieczny Powiat Biłgorajski (współpraca z KP Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczycielami w powiecie). W 2013 r., we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii koordynowała projekt Stowarzyszenia z własną inicjatywą w akcji Bezpieczna szkoła – przeciwdziałanie narkomanii. Aktualnie Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski.